Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Η σημασία της έγνοιας για τους άλλους

Χαμηλότερη ενσυναίσθηση και απουσία έγνοιας για τους άλλους οδηγεί στη διαμόρφωση συγκρουσιακής, ανταγωνιστικής και εγωπαθούς προσωπικότητας. Το επικριτικό ύφος στα όρια της αγένειας, η συνεχής επιθυμία για αυτοπραγμάτωση και αυτοεπιβεβαίωση χωρίς συναίσθηση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς μας στους άλλους αποτελούν την αιτία για την αδυναμία συνεννόησης ή και συνύπαρξης στα κοινωνικά (ιδιωτικά / δημόσια / επαγγελματικά / ψηφιακά) μας περιβάλλοντα. Το να είμαστε πιο ευγενικοί με τους άλλους και να μην επιδιδόμαστε σε αδιάκοπες ασκήσεις κυριαρχίας μας (ιδεολογικής, κοινωνικής -έτσι όπως αυτή ορίστηκε από τους Sidanius & Prato, συναισθηματικής κ.λπ.) δεν αποτελεί απλώς ζήτημα «καλών τρόπων» ή αυτού που ονομάζουμε -μάλλον σαρκαστικά πλέον- «αστική κουλτούρα», αλλά προϋπόθεση για την κοινωνική μας εμπλαισίωση,  τη συλλογική ευημερία και την ψυχική μας υγεία.

 “We want our kids to be successful and caring, but focus too much on the first and create a dearth of the second. Research supports the impact. A University of Michigan study published in the Personality and Social Psychology Review showed that college students showed a dramatic drop in exhibiting kindness and empathy over a 30 year period (from 1979 to 2009).” 

Πηγή: Mautz S. (2019), "Want to Raise Successful Kids? Focus on Kindness Instead", Inc.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου