Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Life is a mystery

Music is the answer to the mystery of life.

Arthur Schopenhauer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου