Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Η χρήσιμη αντικειμενικότητα

Η συστηματική απαξίωση της αντικειμενικότητας (θεωρώντας πως η επιδίωξή της αποτελεί μη εφικτό ή επιθυμητό στόχο) και η αποθέωση τής υποκειμενικότητας (ακόμα και όταν αυτή προσλαμβάνει ακραίες τιμές ή επικαλείται ανορθολογικά επιχειρήματα) αποτελούν ίσως την αιτία για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες (όπως η άνοδος του λαϊκισμού, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η ευρεία αποδοχή αντιεπιστημονικών θεωριών). Όπως εξαιρετικά εύστοχα σημειώνει η Kakutani:
«The postmodernist argument that all truths are partial (and a function of one’s perspective) led to the related argument that there are many legitimate ways to understand or represent an event. This both encouraged a more egalitarian discourse and made it possible for the voices of the previously disfranchised to be heard. But it has also been exploited by those who want to make the case for offensive or debunked theories, or who want to equate things that cannot be equated. Creationists, for instance, called for teaching “intelligent design” alongside evolution in schools. “Teach both,” some argued. Others said, “Teach the controversy.”»
Michiκo Kakutani (2018), "The death of truth: how we gave up on facts and ended up with Trump", The Guardian

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου