Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Another Love


"I brought you daffodils in a pretty string
But they won't flower like they did last spring"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου