Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Εσύ φταις!"Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always."
Brad Meltzer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου