Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Θεός των Μικρών Πραγμάτων

"To see a World in a Grain of Sand 

And a Heaven in a Wild Flower 

Hold Infinity in the palm of your hand 

And Eternity in an hour"

William Blake, Auguries of Innocence

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου