Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Xanadu

Love me now but not tomorrow / Fill me up but leave me hollow / Pull me in but don’t you get too close

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου