Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Trustfall

"The best way to find out if you can trust somebody is to trust them." - Ernest Hemingway

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου