Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

Fanta Mentos

No, they’re not Mentos with orange flavour. They’re Mentos with Fanta flavour. Co-branding at its best. (The photo was taken in Dusseldorf, Germany)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου