Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

S.O.S.'Hear that quiet, man?' he said. 'That quiet – just listen. There's your moral'
Tim O'Brien

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου